ANUNT DE PARTICIPARE (DEPUNERE OFERTE) pentru atribuirea acordului cadru de Servicii de paza si protectie

COMUNA MANDRA invita operatorii economici interesati sa transmită oferta in vederea atribuirii Acordului cadru avand ca obiect Servicii de pază si protectie pentru satele apartinand Comunei Mândra, respectiv Mandra, Rausor Ileni, Sona, Toderita si servicii de monitorizare a sistemelor de alarma.

1. Autoritatea contractanta: Comuna Mandra cu sediul in Comuna Mandra, sat Mandra, str, Principala, nr. 364, jud. Brasov, tel. 0268/247618, Fax: 0268/247619, e-mail: primaria_mandra_bv@yahoo.com

2. Obiectul achiziției: Servicii de paza si servicii de monitorizare a sistemelor de alarma Cod CPV 79713000-5 si 79711000-1.

3. Tipul de contract: Acord cadru

4, Denumire servicii: ”Servicii de paza și protectie pentru satele apartinand Comunei Mandra, respectiv Mândra, Ileni, Toderita, Rausor si Sona si servicii de monitorizare a sistemelor de alarma”.

DESCARCĂ DE MAI JOS, TOATE DOCUMENTELE NECESARE.

☛ Anunțul de participare (DEPUNERE OFERTE) pentru atribuirea acordului cadru de Servicii de paza si protectie – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Caiet de sarcini Servicii de paza si protectie pentru satele apartinand Comunei Mândra, respectiv Mandra, Rausor, Ileni, Sona, Toderita – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Fișa de date a achiziției Servicii de paza și protectie pentru satele apartinand Comunei Mandra, respectiv Mândra, Ileni, Toderita, Rausor si Sona si servicii de monitorizare a sistemelor de alarma – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Model Contract subsecvent de servicii – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Model Acord cadru de servicii – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Formulare necesare pentru atribuirea acordului cadru de Servicii de paza si protectie (toate) – Click aici ca să descarci documentul în format DOC.

☛ Formular de ofertă – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Anexă la Formular de ofertă – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Scrisoare de înaintare – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Declarație pe proprie raspundere privind conditiile de munca si protectia muncii – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Împuternicire privind participarea la procedura de achiziţie simplificată – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Formular standard pentru documentul unic de achiziții europene (DUAE) – Click aici ca să descarci documentul în format PDF.

☛ Formular standard pentru documentul unic de achiziții europene (DUAE) – Click aici ca să descarci documentul în format DOCX.