▮ Datoria publică
Informații, documente

▮ Registrul de evidență al datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale.

Registrul de evidență al datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale.

▮ Click aici pentru a descărca documentul integral, în format PDF.

▮ Gradul de îndatorare a bugetului local

Calculul gradului de îndatorare al bugetului local al Comunei Mândra în urma contractării/garantării de finanțări rambursabile pe baza datelor extrase din bugetul local.

▮ Click aici pentru a descărca documentul integral, în format PDF.

▮ Contractul de credit nr.3 ABV din data de 07.01.2021

▮ Click aici pentru a descărca documentul integral, în format PDF.

▮ Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct – Nr.3 ABV/07.01.2021

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială.

▮ Click aici pentru a descărca documentul integral, în format PDF.

▮ Scadențar finanțare rambursabilă contractată direct – Contract Nr.3 ABV/07.01.2021

Scadențar finanțare rambursabilă contractată direct – Contract Nr.3 ABV/07.01.2021

▮ Click aici pentru a descărca documentul integral, în format PDF.

▮ Hotărârea nr. 6353 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

Constatand ca documentatia a fost completa si ca intruneste conditiile de acordare a avizului favorabil pentru contractarea finantarii rambursabile, potrivit deliberarilor consemnate in procesul-verbal al sedintei din data 14 DECEMBRIE 2020, Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale adopta, in unanimitate, prezenta hotarare.

▮ Click aici pentru a descărca documentul integral, în format PDF.

▮ Hotărârea nr. 6832 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

Analizand solicitarea COMUNEI MANDRA, JUDETUL BRASOV nr.5732/26.10.2021 cu completarile ulterioare, privind reautorizarea efectuarii de trageri din finantarea rambursabila in valoare de 3.983.643,19 LEI, contractata de la EXIMBANK SA in anul 2020, in baza Hotararii Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale Nr.6353 din 14 DECEMBRIE 2020, potrivit deliberarilor consemnate in procesul-verbal al sedintei din data de 09 NOIEMBRIE 2021, Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale adopta, in unanimitate, prezenta hotarare.

▮ Click aici pentru a descărca documentul integral, în format PDF.

▮ HOTĂRÎREA nr. 23 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne

HOTĂRÎREA nr. 23 Din 29.05.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.983.643,19 cu o maturitate de 10 ani.

▮ Click aici pentru a descărca documentul integral, în format PDF.