Arhive pentru: Noutăți, știri

Ofertă de vânzare teren, comuna Mândra

Ofertă de vânzare teren. Primăria comunei Mândra propune spre vanzare un teren situat pe raza comunei, categorii de folosință: arabil. Terenul este situat în localitatea Mândra, Județul Brașov.

Intra pe site-ul primăriei Mândra, Județul Brașov si gaseste terenul potrivit planurilor tale. Contacteaza proprietarul anuntului pentru detalii.

Citeste mai departe

Plan parcelar A 1020/1

Planul parcelar constituie reprezentarea grafică a unei tarlale care conține limitele tuturor imobilelor din tarla, precum și detaliile stabile care o definesc. Acesta se întocmește în format analogic și digital și se integrează în planul cadastral după recepționarea acestuia de către oficiul teritorial prin atribuirea numerelor cadastrale tuturor imobilelor componente și înscrierea acestora în Cartea Funciară. Aspectul juridic al parcelelor din acest document este confirmat de numele deținătorilor, coroborat cu dimensiunile perimetrale ale terenurilor.

Plan parcelar – A 1020/1 – Click pe imagini pentru a descărca documentul

Citeste mai departe

Norme procedurale interne privind organizarea si desfasurarea procedurii simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect Servicii sociale si alte servicii specifice

Dispozitia nr. 112 din 24.05.2022 privind aprobarea normelor procedurale interne privind organizarea si desfasurarea procedurii simplificate de atribuire a contractelor de achizitie publica ce au ca obiect Servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice

Primarul Comunei Mandra,

Avind in vedere prevederile art. 2, alin. 2, art. 7, alin. 2 Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art. 101, alin. 1 din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 155 alin.(1) lit. d, alin. 5, lit. c din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.,,b’’ din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Dispune:

Citeste mai departe

ANUNT DE PARTICIPARE (DEPUNERE OFERTE) pentru atribuirea acordului cadru de Servicii de paza si protectie

COMUNA MANDRA invita operatorii economici interesati sa transmită oferta in vederea atribuirii Acordului cadru avand ca obiect Servicii de pază si protectie pentru satele apartinand Comunei Mândra, respectiv Mandra, Rausor Ileni, Sona, Toderita si servicii de monitorizare a sistemelor de alarma.

1. Autoritatea contractanta: Comuna Mandra cu sediul in Comuna Mandra, sat Mandra, str, Principala, nr. 364, jud. Brasov, tel. 0268/247618, Fax: 0268/247619, e-mail: primaria_mandra_bv@yahoo.com

2. Obiectul achiziției: Servicii de paza si servicii de monitorizare a sistemelor de alarma Cod CPV 79713000-5 si 79711000-1.

3. Tipul de contract: Acord cadru

4, Denumire servicii: ”Servicii de paza și protectie pentru satele apartinand Comunei Mandra, respectiv Mândra, Ileni, Toderita, Rausor si Sona si servicii de monitorizare a sistemelor de alarma”.

Citeste mai departe