Comuna Mandra▮ Comuna Mândra
Comună europeană de gospodari

▮ Legenda spune că demult au trăit doi ciobani, Mândru şi Tudor, care păstoreau o mare turmă de oi. Din pricini necunoscute, cei doi s-ar fi certat: Tudor şi-a dus mioarele într-un loc ce-avea să devină Toderiţa de azi, iar Mândru s-a aşezat pe meleagurile satului reşedinţă de comună, Mândra.

▮ Comuna este aşezată pe DN1, la 6 km de oraşul Făgăraş şi la 60 de municipiul Braşov. Are în componenţă satele Mândra, Ileni, Toderiţa, Şona şi Râuşor. Suprafaţa localităţii este de 8.797 ha (arabil – 5.249 ha).

▮ Ocupaţia de bază coincide cu resursa naturală şi oferta principală a localităţii: agricultura. Creşterea ovinelor a fost cea mai rentabilă activitate zootehnică, dar vine tare din urmă, poate şi graţie tendinţei de a ocupa o nişă de câştig încă liberă, creşterea bubalinelor, existând deja câteva mici ferme specializate în creşterea bivolului.

▮ Activități specifice zonei:
– Agricultură
– Mică industrie
– Agroturism

▮ Activități economice principale:
– Agricultură

▮ Obiective turistice:
– Agroturism
– Monumente istorice
– Rezervaţia naturală zona umedă “Turbăria Mândra”

▮ Evenimente locale:
– Zilele comunei Mândra – 20 iulie

▮ Facilități oferite investitorilor:
– Reduceri fiscale
– Terenuri agricole
– Forţă de muncă

▮ Proiecte de investiții:

– Canalizare şi alimentare cu apă
– Reabilitare drumuri vicinale
– Modernizare şi asfaltare DC 66 Mândra- Șona- Făgăraş
– Modernizare DC 66A Mândra-Toderiţa
– Modernizare DC 67 DN1- Râușor- Ileni comuna Mândra, județul Brașov
– Înființare sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în satele Ileni și Râușor, comuna Mândra, județul Brașov
– Rețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente în comuna Mândra, județul Brașov
– Modernizare drum vicinal 1, biserică sat Mândra, comuna Mândra, județul Brașov