Primarie▮ Primăria comunei
Primar, administrație, utile

▮ Persoane din instituție

Primar: TAFLAN IOAN ŞERBAN
▮ Viceprimar: MORAR EMIL
▮ Secretar general: GALEA DORIN
▮ Șef birou financiar: PÎRCĂLABU MONICA

▮ Numele localităților aflate în administrație:
▮ Toderiţa, Râuşor, Ileni, Şona, Mândra

▮ În administrare
În administrarea Primăriei Comunei Mîndra
       
▮ Suprafață: ▮ Gospodării: ▮ Educație: ▮ Satele:
       
Suprafață: 6500 ha

Intravilan: 285 ha

Extravilan: 4215 ha
Populație: 3015

Gospodării: 1099

Nr. locuințe: 1376
Nr. grădinițe: 4

Nr. școli: 1
Satul Mândra

Satul Toderița

Satul Râușor

Satul Ileni

Satul Şona

Organigrama

▮ Informații comună
Date locative și informații scurte.

▮ Comuna Mândra este situată în judeţul Braşov, pe şoseaua naţională DN1 (E68), între Braşov şi Făgăraș, la circa 5 kilometri, spre est de municipiul Făgăraş şi la circa 60 de kilometri, spre vest de municipiul Braşov.

▮ Situația terenurilor pe categorii de folosință

▮ agricole din care: 7.622 ha
– arabile 5.249 ha
– pășuni 973 ha
– fânețe 1.400 ha

▮ neagricole din care: 1.108 ha
– păduri și altă vegetație forestieră 158 ha
– ape, bălți 231 ha
– construcții 354 ha
– căi de comunicații și căi ferate 160 ha
– terenuri degradate și neproductive 205 ha