▮ Cadru demografic
Informații demografice comuna Mândra

▮ Așezarea geografică: Comuna Mândra este aşezată în partea central-vestică a judeţului Braşov, la 6 km de Municipiul Făgăraş, 60 km de Municipiul Braşov şi 226 km de Bucureşti

▮ Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Mândra se ridică la 2.762 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.939 de locuitori.

▮ Majoritatea locuitorilor sunt români (91,85%), cu o minoritate de romi (2,24%). Pentru 4,96% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (91,89%). Pentru 4,96% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

▮ În administrare
În administrarea Comunei Mîndra
       
▮ Suprafață: ▮ Gospodării: ▮ Educație: ▮ Satele:
       
Suprafață: 6500 ha

Intravilan: 285 ha

Extravilan: 4215 ha
Populație: 3015

Gospodării: 1099

Nr. locuințe: 1376
Nr. grădinițe: 4

Nr. școli: 1
Satul Mândra

Satul Toderița

Satul Râușor

Satul Ileni

Satul Şona

▮ Terenuri pe categorii de folosință

Agricole din care: 7.622 ha; arabile 5.249 ha; pășuni 973 ha; fânețe 1.400 ha.

Neagricole din care: 1.108 ha; păduri și altă vegetație forestieră 158 ha; ape, bălți 231 ha; construcții 354 ha; căi de comunicații și căi ferate 160 ha;

Terenuri degradate și neproductive 205 ha.