▮ Turism și economie
Atracții turistice, facilități

▮ În Comuna Mândra se găsesc vestiţii „guruieţi“, reproduşi şi într-o lucrare şi asumaţi în semnătura pictorului Câlţia. Numiţi de turişti piramide, guruieţii sunt nişte ridicături simetrice de pământ, opt la număr, înălţate deasupra terasei până la 30 de metri şi dispuse în două rânduri, aliniere care sugerează sau inspiră intervenţia umană.

▮ În jurul „piramidelor“ au fost găsite obiecte de ceramică din epoca târzie a bronzului şi din perioada Hallstat, ceea ce alimentează părerea că sub movile s-ar ascunde morminte ale celţilor sau sciţilor şi podoabe valoroase. Aceştia ar fi fost depuşi deasupra pentru a zădărnici jefuirea mormintelor.

▮ Cercetătorul Andrei Vartic spune că movilele ar fi vestigii dacice, care au legătură cu alte patru piramide asemănătoare de la Hălmeag şi Buneşti.

▮ Atracţii turistice:

▮ Rezervaţia naturală zona umedă “Turbăria Mândra”
▮ Muzeul de pânze şi poveşti
▮ Toderiţa
▮ Biserica Adormirea Maicii Domnului – Şona
▮ Movilele de la Şona

▮ Facilități oferite investitorilor:

▮ Reduceri fiscale
▮ Terenuri agricole
▮ Forţă de muncă

▮ Proiecte de investiții:

▮ Canalizare şi alimentare cu apă
▮ Reabilitare drumuri vicinale
▮ Modernizare şi asfaltare DC 66 Mândra- Șona- Făgăraş
▮ Modernizare DC 66A Mândra-Toderiţa
▮ Modernizare DC 67 DN1- Râușor- Ileni comuna Mândra, județul Brașov
▮ Înființare sistem integrat de alimentare cu apă și canalizare în satele Ileni și Râușor, comuna Mândra, județul Brașov
▮ Rețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente în comuna Mândra, județul Brașov
▮ Modernizare drum vicinal 1, biserică sat Mândra, comuna Mândra, județul Brașov