Alegeri Locale 2020

▮ În conformitate cu disp. art. 20 din Legea 115/ 2015, Biroul Electoral de Circumscripție Electorală nr. 36, Mândra, aduce la cunoștință publică, că numărul total de alegători înscriși pe listele electorale permanente la aceasta circumscripție este de 2494 alegatori.

Datele de contact ale biroului electoral de circumscripție nr. 36, Mândra:

Adresa: Comuna Mândra, str. Principală, nr. 364
E-mail: bv.mandra@bec.ro;
Tel. fix: 0268/ 247618, Tel. Mobil: 0758063393
Fax: 0268 / 247619
Durata programului de lucru: 09.00- 17.00

Circumscripție Electorală nr. 36, Mândra

PROCES-VERBAL,
încheiat azi, 09.08.2020, cu ocazia constituirii Biroului Electoral de Circumscripție Electorală nr. 36, Mândra

Prin procesul-verbal încheiat de președintele Tribunalului Brașov și D-na Judecător Ciolacu Cristina Gabriela, înregistrat la acest birou sub nr. 1/07.08.2020 au fost învestiți ca membrii ai Biroului Electoral de Circumscripție nr. 36, Mândra, în baza art. 26, alin. 5 din Legea 115/2015, alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, următorii:

1. Bostean-Olariu Maria Laura — președinte;
2. Ciobotaru Mirela — locțiitor;

La acest birou de circumscripție electorală, au fost depuse până la data de 08.08.2020, orele 24.00, următoarele propuneri privind completarea acestui birou, cu reprezentanții partidelor politice parlamentare sau care au obținut reprezentare parlamentară sau care au ca membrii cel puțin 7 senatori sau 10 deputați, după cum urmează:

– P.N.L – Comșa Denisa Elena, cu rezervă Popa Gheorghe-Iulian;
– P.M.P- Trâmbițaș Elena, cu rezervă Dragoș Marcel Gabriel;
– U.D.M.R – Barbu Gheorghe Claudiu;
– P.S.D – Mija Monica, cu rezervă Stîngă Ionuț Marius;
– PRO ROMANIA – Trâmbițaș Iulia;
– A.L.D.E – Văcaru Petronela – Elena, C.I. seria BV, NR. 745505.

În conformitate cu disp. Art. 26, din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că acest birou de circumscripție se constituie din un președinte, locțiitor și 7 membrii, se completează în prima etapă cu câte un reprezentant al formațiunilor politice, după cum urmează:

– P.N.L – Comșa Denisa Elena, cu C.I., seria ZV, NR. 068742;
– P.M.P- Trâmbițaș Elena, C.I – seria ZV, nr 068437 ;
– U.D.M.R – Barbu Gheorghe Claudiu, C.I , seria ZV, nr. 024749.
– P.S.D – Mija Monica, C.I, seria ZV. Nr. 074886. ;
– PRO ROMANIA – Trâmbițaș Iulia, C.I , seria ZV, NR. 195292;
– A.L.D.E – Văcaru Petronela – Elena, C.I. seria BV, NR. 745505.

Având în vedere cele mai sus menționate, se declară ca fiind legal constituit Biroul Electoral de Circumscripție Electorală nr. 36 Mândra, în formula arătată mai sus.

Prezentul proces verbal se afișează, pe site-ul Comunei Mândra și la avizier. Cu drept de contestație 24 ore, de la ora afișării, ora 12.00.
Contestația se depune la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Brașov.

Președinte : Bostean-Olariu Maria Laura;
Locțiitor : Ciobotaru Mirela;
P.N.L- Comșa Denisa Elena;
P.M.P- Trâmbițaș Elena;
U.D.M.R – Barbu Gheorghe Claudiu;
P.S.D – Mija Monica;
PRO ROMANIA – Trâmbițaș Iulia;
A.L.D.E – Văcaru Petronela -Elena.

Proces – Verbal din data de 24.09.2020 privind desemnarea membrilor biroului electoral al secțiilor de votare de pe raza teritorial – administrativă a Comunei Mândra. – Click aici pentru vizualizare.

Anexele procesului – verbal din data de 24.09.2020 privind constituirea birourilor secțiilor de votare. – Click aici pentru vizualizare.

Proces – Verbal din data de 21.09.2020 cu privire la completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din circumscripția Mândra. – Click aici pentru vizualizare.

Hotărârea Nr.71/03.09.2020 Privind aplicarea unitară a dispozițiilor referitoare la afișajul electoral – Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 8 Brașov Pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 – Click aici pentru vizualizare.

▮ Proces – Verbal
Încheiat azi, 25.08.2020, la sediul BEC nr. 36 – Comuna Măndra – Click aici pentru vizualizare.

▮ Proces – Verbal
Încheiat azi, 25.08.2020, la sediul BEC nr. 36 – Mândra
Prin procesul – verbal încheiat la data de 09.08.2020 de către președintele acestui birou de circumscripție, Bostean-Olariu Maria Laura, s-a declarat ca fiind legal constituit Biroul Electoral de Circumscripție Electorală nr. 36 Mândra. – Click aici pentru vizualizare.

▮ Anunț
Ca urmare a circularei BEC nr. 1170, prin prezenta, vă aducem la cunoștință, că în data de 25.08.2020, ora 10.30, în conformitate cu dispozițiile art. 26, alin. 15, se va proceda la completarea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 36 – Mândra, cu un reprezentant al partidelor politice, care au formulat propuneri. – Click aici pentru vizualizare.

▮ Proces-Verbal
Încheiat azi, 24.08.2020, la sediul BEC nr. 36 – Mândra,
În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritățile administrației publice locale, Președintele Biroului Electoral de Circumscripție nr. 36 – Mândra, a procedat la afișarea la avizierul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 36 Mândra, a procesului-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor la funcția de PRIMAR al Comunei Mandra și rămânerea definitivă a candidaturilor la funcția de CONSILIER LOCAL în Consiliul Local al comunei Mândra. – Click aici pentru vizualizare.

▮ Proces-Verbal
Încheiat azi, 24.08.2020, la sediul BEC nr. 36 – Mândra,
În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritățile administrației publice locale, Președintele Biroului Electoral de Circumscripție nr. 36 – Comuna Mândra, în prezența locțiitorului și a membrilor Biroului Electoral de Circumscripție, constată rămânerea definitivă a candidaturilor la funcția de Primar și a candidaturilor la funcția de CONSILIER LOCAL în Consiliul Local al comunei Mândra. – Click aici pentru vizualizare.

▮ Biroul Electoral de Circumscripție nr. 36, Mândra, aduce la cunoștință, că în data de 24.08.2020, ora 11.00, în conformitate cu dispozițiile art. 26, alin.15, se va proceda la completarea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 36 – Mândra, cu un reprezentant al partidelor politice, care au formulat propuneri. – Click aici pentru vizualizare.

▮ Dispoziția nr. 77 din 20.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27.09.2020, în Comuna Mândra. – Click aici pentru vizualizare.