▮ Bugetul Local
Informații, proiecte, aprobări, hotărâri

Proiect buget Local – Comuna Mândra – Jud. Brașov – 2023

■ Situația realizării indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale – Venituri – Trimestrul II – 2023

■ Situația realizării indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale – Venituri – Trimestrul I – 2023

Proiect buget Local – Comuna Mândra – Jud. Brașov – 2022

■ Situații financiare la sfârșitul anului 2022 – Raport Inchidere Venituri Cheltuieli (fișier XLSX)

■ Situații financiare la sfârșitul anului 2022 – Raport Inchidere Venituri Cheltuieli (fișier XLSX)

■ Situații financiare la sfârșitul anului 2022 – Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR (fișier XLSX)

■ Situații financiare la sfârșitul anului 2022 – Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR (fișier XLSX)

■ Situații financiare la sfârșitul anului 2022 – ANEXA 28 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 “PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR” SI LA TITLUL 65 “CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA” (fișier XLSX)

■ Situații financiare la sfârșitul anului 2022 – ANEXA 28 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 “PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR” SI LA TITLUL 65 “CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA” (fișier XLSX)

■ Situații financiare la sfârșitul anului 2022 – ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60) (fișier XLSX)

■ Situații financiare la sfârșitul anului 2022 – ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60) (fișier XLSX)

■ Situații financiare la sfârșitul anului 2022 – Contul de executie cheltuieli (fișier XLSX)

■ Situația realizării indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale – Venituri – 2022

■ Situația realizării indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale – Trimestrul II – 2022

■ Anunț privind Proiectul bugetului local al comunei Mândra pe anul 2022

■ Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2022

■ Anexa 1 – ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – 2022

■ Anexa 2 – ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 2022

■ Anexa 3 – ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 2022

Proiect buget Local – Comuna Mândra – Jud. Brașov – 2020

■ 760 / 10.02.2020 – Anunt

■ Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2020

■ Referat de aprobare

■ Anexa 1 – ACTIVITATI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 2020

■ Anexa 1B – ACTIVITATI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 2020

Proiect buget Local – Comuna Mândra – Jud. Brașov – 2019

■ PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2019

■ REFERAT

■ ANEXA 1A – Activitati finantate din bugetul local sectiunea de functionare 2019

■ ANEXA 1B – Activitati finantate din bugetul local sectiunea de dezvoltare 2019

■ Nr. 1615/22.03.2019 – ANUNŢ

Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.
Raportat la cele prezentate mai sus potrivit art.7 alin.2 din Legea nr.52/2003 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act noramativ.
Proiectul bugetului local al comunei Mândra pe anul 2018 întocmit potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 si art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata.
Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la buget se vor putea depune până cel târziu în data de 08.04.2018 orele 16 la sediul Primăriei comunei Mândra din satul Mândra, str. Principală nr.364, la secretarul comunei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.
Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal sugestii sau opinii referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va organiza la sediul Primăriei comunei Mândra în data de 12.04.2018 orele 12 00

Proiect buget Local – Comuna Mândra – Jud. Brașov – 2018

■ PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2018

■ Anexa 1A – ACTIVITATI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 2018

■ Anexa 1B – ACTIVITATI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 2018