Regulament privind procedura de vânzare a bunurilor imobile

REGULAMENT privind procedura de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) aflate în domeniul privat al Comunei Mândra.

Prezentul Regulament stabileşte condiţiile cadru pentru vânzarea bunurilor imobile – terenuri/clădiri, proprietate privată a Comunei Mândra.

Titularul dreptului de proprietate al imobilelor este Comuna Mândra, iar competenţa materială de administrare a bunurilor imobile din patrimoniul în cauză este în atribuţia Consiliului Local al Comunei Mândra.

Responsabilitatea privind iniţierea şi urmărirea procedurii de vânzare a imobilelor, stabilită prin prezentul regulament, revine Primarului Comunei Mândra prin Biroul financiar și Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Comunei Mândra.

Compartimentele din cadrul Primăriei Comunei Mândra vor pune la dispoziție informaţiile necesare în vederea derulării în condiţii legale a procedurii de vânzare a bunurilor imobile-terenuri/clădiri din domeniul privat al Comunei Mândra.

Click aici sau pe imaginea de mai jos pentru a descărca regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) aflate în domeniul privat al Comunei Mândra.