Proces verbal – Proba scrisă – Examen promovare in grad – consilier, grad I in cadrul compartimentului registratura și secretariat

Comuna Mândra anunță rezultatul examenului, proba scrisă, pentru promovare in grad a următorului post:
consilier, grad I in cadrul compartimentului registratura și secretariat

Concursul a avut loc in data de 27.01.2022, ora 10, proba scrisă, la sediul Primăriei Comunei Mândra.

Probe de concurs: proba scrisă