Proces verbal – Promovare în grad, referent de specialitate, cadastru agricol

Comuna Mândra pune la dispoziția celor interesați, procesul verbal privind examenul pentru promovare in grad a postului de referent de specialitate, grad I in cadrul compartimentului cadastru agricol, proba scrisă.

Concursul a avut loc in data de 21.02.2022, ora 10:00, proba scrisă, la sediul Primariei Comunei Mândra.
Timpul alocat pentru susținerea probei scrise a fost de 2 ore.