Proces verbal final – Promovare în grad, referent de specialitate, cadastru agricol

PROCES – VERBAL FINAL încheiat astăzi, 21.02.2022, de către comisia de concurs, privind organizarea concursului pentru promovarea în grad referent de specialitate gr. I compartiment cadastru și agricol.

În urma stabilirii punctajelor finale, a fost declarat „promovat” la concursul pentru ocuparea funcției contractuale- referent de specialitate gr. I compartiment cadastru și agricol