Anunț privind Proiectul bugetului local al comunei Mândra pe anul 2022

Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.

Raportat la cele prezentate mai sus potrivit art.7 alin. 2 din Legea nr.52/2003 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ: Proiectul bugetului local al comunei Mândra pe anul 2022 întocmit potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 şi prevederile art. 129, alin. 2 lit. b şi alin. 4, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la buget se vor putea depune până cel târziu în data de 31.01.2022 orele 16 la sediul Primăriei comunei Mândra din satul Mândra, str. Principală nr. 364 sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.

Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal sugestii sau opinii referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică care se va organiza la sediul Primăriei comunei Mândra în data de 04.02.2022 orele 12 00, doar dacă vor exista condiţiile prevăzute la art.7, alin. 9 din Legea nr.52/2003.

Proiect buget Local – Comuna Mândra – Jud. Brașov – 2022

■ Anunț privind Proiectul bugetului local al comunei Mândra pe anul 2022

■ Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2022

■ Anexa 1 – ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL – SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – 2022

■ Anexa 2 – ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 2022

■ Anexa 3 – ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – 2022