Anunț: Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind: Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor imobile

Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.

Raportat la cele prezentate mai sus potrivit art.7 alin. 2 din Legea nr.52/2003 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ: Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) aflate în domeniul privat al Comunei Mândra întocmit potrivit prevederilor art. 129, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminstrativ.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la Regulament se vor putea depune până cel târziu în data de 28.01.2022 orele 16 la sediul Primăriei comunei Mândra din satul Mândra, str. Principală nr. 364 sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.

Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să-şi expună personal sugestii sau opinii referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică care se va organiza la sediul Primăriei comunei Mândra în data de 04.02.2022 orele 12 00, doar dacă vor exista condiţiile prevăzute la art.7, alin. 9 din Legea nr.52/2003.

Primar: Taflan Ioan Serban

Secretar general: Galea Dorin