Anunț: organizare examen promovare in grad – consilier, grad I in cadrul compartimentului registratura și secretariat

Comuna Mândra anunță organizarea examenului pentru promovare in grad a următorului post :
consilier, grad I in cadrul compartimentului registratura și secretariat

Concursul va avea loc in data de 27.01.2022, ora 10, proba scrisa la sediul Primariei Comunei Mândra.

Timpul alocat pentru susținere probei scrise este de 2 ore.

Probe de concurs:
-proba scrisa

Condițiile generale de participare la examenul pentru promovare in grad profesional: