Anunț – În atentia ordonatorului principal de credite

In conformitate cu prevederile art.57 alin.2^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem in anexa indicatorii cu privire la executia bugetelor locale pe trimestrul III 2023, stabiliti in baza ordimului comun al Ministrului Administratiei si Internelor si Ministrului Finantelor Publice nr.244/2651/2010.

In acest sens, va rugăm a dispune masurile necesare in vederea respectarii prevederilor art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu medificarile si completarile ulterioare.

Cu deosebita consideratie,
Dragoș Băzărea

Întocmit
Trezorier Sef, loana Mîșu
Sef Serviciu SAEEBL

CLICK PE IMAGINI PENTRU A DESCĂRCA DOCUMENTUL INTEGRAL, ÎN FORMAT PDF.