Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 11119 din 21.12.2023

Întrucat actele administrativ fiscale cuprinse pe anuntul colectiv mentionat mai jos nu au putut fi comunicate prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul Mija Monica, Consilier, am procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile și completarile ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.

În acest sens s-a afisat in data de 21.12.2023 concomitent la sediul COMUNA MANDRA și pe pagina de Internet COMUNA MANDRA anuntul colectiv nr. 11117/21.12.2023

Ca să descărcați documentul în format PDF, faceți click pe imaginea de mai jos.