Anunț – Comuna Mândra organizează concurs de promovare în grad profesional

COMUNA MÂNDRA organizează concurs de promovare în grad profesional pentru urmatoarele funcţii publice:

– inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul birou financiar- contabil

Probe de concurs:
-selecţia dosarelor de înscriere
-proba scrisă
-interviul

Conditii de desfasurare a examenului pentru promovare in grad profesional:
– data organizarii probei scrise: 29.10.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Mandra
– data organizarii interviului : 30.10.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Mandra
– data pana la care se pot depune dosarele de inscriere : in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

Condiţiile generale de participare la examenul pentru promovare in grad profesional:

Sa indepliniasca conditiile prevazute de art. 65 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata si actualizata:
– sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
– sa fi obtinut cel putin calificativul „bine” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani în care funcţionarul s-a aflat în activitate;
– sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

Bibliografia va fi următoarea:
– Legea nr. 188/2009, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Constituţia României;
– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – impozite si taxe locale;
– H.G. nr. 1/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – Titlul IX – impozite si taxe locale;

– consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul compartimentului cadastru – agricol

Probe de concurs:
-selecţia dosarelor de înscriere
-proba scrisă
-interviul

Conditii de desfasurare a examenului pentru promovare in grad profesional:
– data organizarii probei scrise: 29.10.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Mandra
– data organizarii interviului : 30.10.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Mandra
– data pana la care se pot depune dosarele de inscriere : in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

Condiţiile generale de participare la examenul pentru promovare in grad profesional:

Sa indeplinească conditiile prevazute de art. 65 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata si actualizata:
– sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
– sa fi obtinut cel putin calificativul „bine” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
– sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

Bibliografia va fi următoarea:
– Legea nr. 188/2009, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Constituţia României;
– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– O. G. nr. 28/2008 privind registrul agricol;
– Ordinul M.A.D.R. nr. 289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,

– consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul birou financiar- contabil
Probe de concurs:
-selecţia dosarelor de înscriere
-proba scrisă
-interviul
Conditii de desfasurare a examenului pentru promovare in grad profesional:
– data organizarii probei scrise: 29.10.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Mandra
– data organizarii interviului : 30.10.2018, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Mandra
– data pana la care se pot depune dosarele de inscriere : in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

Condiţiile generale de participare la examenul pentru promovare in grad profesional:
Sa indepliniasca conditiile prevazute de art. 65 din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata si actualizata:
– sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
– sa fi obtinut cel putin calificativul „bine” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici;
– sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

Bibliografia va fi următoarea:
– Legea nr. 188/2009, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Constituţia României;
– Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 416/2010, privind venitul minim garantat;
– Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata.

PRIMAR SECRETAR
Taflan Ioan Serban Galea Dorin