PROCES – VERBAL privind punctajul final afişat azi 27.04.2023

PROCES – VERBAL FINAL

Încheiat astăzi, 27.04.2023

de către comisia de concurs, privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant , personal contractual, consilier , grad II-compartiment administrativ

În urma stabilirii punctajelor finale, a fost declarată „ admisă” la concursul pentru ocuparea ocuparea unui post temporar vacant, personal contractual, consilier , grad II-compartiment administrativ