Proces verbal privind afișare rezultate selecție dosare înscriere, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de consilier

PROCES – VERBAL privind afișare rezultate selecție dosare înscriere, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de consilier, gr. II, personal contractual , Comp. Administrativ – temporar vacant, organizat în data de 27.04.2023 afişat azi 25.04.2023.

În urma verificării dosarelor de înscriere, comisia de concurs formată din

Președinte: – Galea Dorin – secretar general al comunei
Membrii:
– Pîrcălabu Monica – şef birou
– Cucu Andreea-Roberta – consilier juridic, principal,

declară următoarele: