PROCES – VERBAL privind rezultatul probei scrise afişat azi 27.04.2023

PROCES – VERBAL
privind rezultatul probei scrise pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de consilier, gr. II, personal contractual , Comp. Administrativ – temporar vacant, organizat în data de 27.04.2023

Afişat azi 27.04.2023