Author Archives: adm1n1strat0r

Ordin prefect, privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al Comunei Mandra

Analizând referatul Serviciului Verificarea Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ, Aplicarea Actelor Normative, Urmărirea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Arhiva nr.17046/26.10.2020, prin care se solicită emiterea ordinului privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al Comunei Mândra,

Tinând cont de consemnările efectuate în procesul verbal nr.5793/26.10.2020, încheiat la sediul Consiliului local al Comunei Mândra ca urmare a desfașurării ceremoniei sedinței de constituire a consiliului local,

Constatand ca sunt indeplinite prevederile art. 114 alin.(5)-(6), art.117 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

In aplicarea prevederilor art.118 alin.(1)-(3) si (5) din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ

In temeiul art. 275 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codului administrativ, emite următorul:

ORDIN:

Citeste mai departe

Hotărâre privind stabilirea măsurilor ce trebuie respectate în sediul B.E.C.C. MÂNDRA pentru prevenirea răspândirii COVID

Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/2020, ţinând cont de Ordinul comun al Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministrului Sănătăţii nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă , pe perioada stării de alertă, luând în considerare Ordinul comun al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Afacerilor Interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, în baza art. 39 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR.36 MANDRA HOTĂRĂSTE:

Citeste mai departe

Alegeri Locale 2020

Constituire Birou Electoral de Circumscriptie Electorala nr.36 Mandra

Alegeri Locale 2020Circumscriptie Electorala nr. 36 Mandra

PROCES-VERBAL
încheiat azi 09.08.2020
cu ocazia constituirii Biroului Electoral de Circumscriptie Electorala nr. 36 Mandra

Prin procesul-verbal încheiat de președintele Tribunalului Brasov si D-na Judecator Ciolacu Cristina Gabriela, inregistrat la acest birou sub nr. 1/07.08.2020 au fost învestiți ca membrii ai Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 36 Mandra, in baza art. 26, alin. 5 din Legea 115/2015, alegerea autorităților administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, următorii:

Citeste mai departe

Plan Parcelar

Anunţ prealabil – publicare plan parcelar şi tabel parcelar

Plan ParcelarPrimarul Comunei Mândra anunţă publicarea planului parcelar şi a tabelului parcelar întocmite pentru tarla 66, parcelele A1764, A1780, A1778.

Acestea vor fi afişate pentru o perioada de 60 zile, începînd cu data de 22.04.2020 la sediul Comunei Mândra şi pe pagina proprie de internet www.comunamandra.ro. Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formulează şi se depun la sediul Primarie Comunei Mândra în termen de 60 zile de la data publicării şi vor fi însoţite de documente doveditoare.

Citeste mai departe