Anunț public privind proiectul ”Drumuri de interes local în Comuna Mândra, Județul Brașov”

Anunt public privind decizia etapei de incadrare, Comuna Mandra.

COMUNA MÂNDRA, titular al proiectului ”Drumuri de interes local in comuna Mandra, judetul Brasov” anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul ”Drumuri de interes local in comuna Mandra, judetul Brasov” propus a fi amplasat in comuna Mandra, intravilanul satelor Ileni, Riusor si Sona.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunț publicat în data de 9 octombrie 2023.