Anunț – Campanie colectare documente

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38200/20.07.2022 având ca obiect “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Mândra” vă anunță că se continuă campania de colectare a documentelor de la cetățenii din toate satele comunei Mândra, dicumente care vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară în mod gratuit.