Anunt privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridic

Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.

Raportat la cele prezentate mai sus potrivit art.7 alin.2 din Legea nr.52/2003 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

In aceste condiţii supunem atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărîre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra şi aprobare a Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect se vor putea depune până cel târziu în data de 06.10.2018 orele 16 la sediul Primăriei comunei Mândra din satul Mândra, str. Principală nr.364, la registratura instituţiei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.

Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să îşi expună personal sugestii sau opinii referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va organiza la Căminul cultural din satul Mândra în data de 26.10.2018 orele 12 00.

PRIMAR Taflan Ioan Serban

SECRETAR Galea Dorin