Anunț licitație publică cu strigare

Comuna Mândra organizeaza in data de 06.09.2017, ora 10, la sediul acesteia licitatie publica cu strigare in vederea inchirirerii imobilului Casa păstorului, situat în satul Rîuşor, nr. adm. 165 E, Comuna Mândra, judeţul Braşov.

Conditiile de participare sint prevazute in Caietul de sarcini care se achizitioneaza de la secretariatul comunei Mândra.

PRIMAR Taflan Ioan Serban