Anunt licitație publică cu strigare

Comuna Mândra organizeaza in data de 03.11.2017, ora 10, la sediul acesteia licitatie publica cu strigare in vederea inchirirerii imobilului compus din teren, 4 copertine, rezervor carburanţi si atelier mecanic inscris in C.F. nr. 102939 Mândra, nr. cadastral 102939, situat in intravilanul satului Mândra, comuna Mândra, proprietate privata a comunei Mândra.

Conditiile de participare sint prevazute in Caietul de sarcini care se achizitioneaza de la secretariatul comunei Mândra.

PRIMAR Taflan Ioan Serban