Situația suprafețelor de pus în posesie

Comunicat pentru persoanele interesate. Situația suprafețelor de pus în posesie, în Unitatea Administrativ Teritorială Mândra.

Suprafață rămasă de pus în posesie (Ha): 3373.6718

Vezi informațiile detaliate, mai jos.