Contractul de credit nr.3 ABV din data de 07.01.2021

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK – S.A., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Strada Barbu Delavrancea nr. 6A, Sectorul 1, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub numarul RB-PJR-40-015/18.02.1999 si in Registrul Comertului sub nr. J40/8799/08.04.1992, avand codul de identificare fiscala RO 361560, identificatorul unic la nivel european (EIUD) ROONRC.J40/8799/1992 si capitalul social subscris si varsat de 800.759.862 RON, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P. cu notificarea nr. 11454, prin Agentia Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Victoriei nr. 6, bl. 42, jud. Brasov, reprezentati de Domnul BOGATI ROMEO-LASZLO avand functia de Director Agentie si Director Regional Regiunea Centru si de Domnul ALDEA MIMAL, avand functia de Manager Relatii Clienti, in calitate de Împrumutător, denumita in continuare ”Banca”, pe de o parte

si

COMUNA MANDRA, persoana juridica romana de drept public, cu sediul in Localitatea Mindra, Str.Principala, nr.364, Judetul Brasov, avand codul de inregistrare fiscala 4384605 si contul ROOSTREZ13221A480403XXXX deschis la Trezoreria Fagaras, reprezentata prin Domnul TAFLAN IOAN SERBAN, CNP 1571018141080, avand functia de Primar al Comunei MAndra, in calitate de imprumutat
denumita in continuare ”Împrumutat” si ”Garant”.

Click pe imagine pentru a descărca documentul integral, în format PDF.