Comunicat de presă – PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Comuna Mândra, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului C10 I1.2-454 cu titlul „Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public, în comuna Mândra, județul Brașov”. Proiectul este implementat în comuna Mândra, conform contractului de finanțare nr.146369 din 21.12.2022 în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Runda 1 aferent componentei C10 – Fondul local, Operațiunea I1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligete de managemnt urban/local).

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) în comuna Mândra, judetul Brașov prin crearea unui sistem integrat de supraveghere video ce permite monitorizarea unor zone locale publice în vederea sporirii securității rutiere și a creșterii nivelului de siguranță al locuitorilor.

Valoarea totală a proiectului este de 2.192.513,68 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.842.448,47 lei și valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 350.065,21 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, începând de la data de 21.12.2022, respectiv până la data de 21.12.2023.

Persoană de contact: MORAR EMIL
Date de contact: Tel: 0766410960 E-mail: emyl_cnrn@yahoo.com
Website: https://www.comunamandra.ro