Arhive pentru: Comunicate primărie

Anunţ organizare concurs pentru postul: 1 post guard – compartiment administrativ

COMUNA MÂNDRA anunţă organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 1 post guard – compartiment administrativ

Concursul va avea loc în data de 28.11.2019, ora 10:00 proba scrisă si 29.11.2019 ora 12:00 interviul la sediul Primariei Comunei Mândra.

Termenul limită de depunere a dosarelor este până în data de 21.11.2019, ora 15. Dosarul se depune la secretariatul Primariei Comunei Mândra, cu sediul in localitatea Mândra, nr. 364, judetul Brasov.

Pentru a participa la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Citeste mai departe

Anunț privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019

Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.

Raportat la cele prezentate mai sus potrivit art.7 alin.2 din Legea nr.52/2003 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Citeste mai departe

Anunt privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridic

Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.

Raportat la cele prezentate mai sus potrivit art.7 alin.2 din Legea nr.52/2003 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

Citeste mai departe

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic

Comuna Mândra organizează la sediul său din Mandra, nr. 364, judetul Brasov concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de: – consilier juridic, gradul asistent in cadrul compartimentului juridic al aparatului de specialitate al Primarului comunei Mandra.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2). În acest sens, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

Citeste mai departe