Anunț prealabil, pentru publicarea planului parcelar – tarla 58

Primarul Comunei Mândra anunţă publicarea planului parcelar şi a tabelului parcelar întocmite pentru tarla 58, parcela 1600/2.

Acestea vor fi afişate pentru o perioada de 30 zile, începând cu data de 20.05.2022 la sediul Primăriei Comunei Mândra şi pe pagina proprie de internet www.comunamandra.ro.

Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formulează şi se depun la sediul Primărie Comunei Mândra în termen de 30 zile de la data publicării şi vor fi însoţite de documente doveditoare.

Primar
Taflan Ioan – Şerban