Anunț începere campanie de măsurători terestre în intravilanul Comunei Mândra

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. in calitate de prestator in cadrul contractului nr. 38200/20.07.2022 avand ca obiect “Servicii de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor din UAT Mandra” va anunta ca din data de 13.02.2023 se va demara campania de masuratori terestre in intravilanul Comunei Mandra. Cetatenii sunt rugati sa prezinte documentele care atesta dreptul de proprietate, echipei care realizeaza masuratorile din teren. Acestea vor fi folosite pentru inregistrarea imobilelor in sistemul de cadastru si carte funciara in mod gratuit.

Orice informatie despre proiect poate fi obtinuta de la Primaria Mandra, OCPI Brasov si punctul de informare S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. din cadrul Primariei si call – center S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.

Persoana de contact: Nicoleta Doncut – 0764481909