Anunț – Colectare documente pentru înregistrare în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38200/20.07.2022 având ca obiect “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Mândra” vă anunță că va demara curând colectarea documentelor de la cetățeni. Acestea vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară în mod gratuit.

Cetățenii sunt rugați să pregătească actele de proprietate (Titlu de Proprietate, Extras CF, Contract de Vânzare-Cumpărare, Certificat de Moștenitor, Act de Partaj, Sentință Judecătorească, Copie după actul de identitate sau, după caz, Certificat de deces) și să le depună la punctul de informare S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. din cadrul Primăriei Mândra.