▮ Proiecte de hotărâri
Administrația locală a Comunei Mândra

▮ PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020

• Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.
• Raportat la cele prezentate mai sus potrivit art.7 alin.2 din Legea nr.52/2003 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act noramativ.
• In aceste condiţii supunem atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărîre privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020.
• Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect se vor putea depune până cel târziu în data de 05.04.2019 orele 16 la sediul Primăriei comunei Mândra din satul Mândra, str. Principală nr.364, la registratura instituţiei sau prin poştă cu scrisoare recomandată şi aviz de primire.
• Persoanele interesate, care doresc obţinerea de relaţii suplimentare sau să îşi expună personal sugestii sau opinii referitoare la proiectul de hotărâre vor putea participa la dezbaterea publică ce se va organiza la Căminul cultural din satul Mândra în data de 22.04.2019 orele 12 00.

1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020

2. ANEXA NR. 1 – IMPOZITUL PE CLĂDIRI, AUTO, TEREN, ETC.

3. ANEXA NR. 2 – ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

▮ PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019

• PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019

• Anexa 1 impozite 2019

• Anexa 2 taxe locale 2019

▮ Privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra şi aprobare a Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare

• PROIECT DE HOTARARE privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra şi aprobare a Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare.

• REGULAMENT privind instituirea taxei speciale de salubrizare în Comuna Mândra pentru persoanele care nu au încheiat contracte cu operatorul de salubritate.