▮ Hotărâri Consiliu Local
Consiliul Local – Comuna Mândra – Județul Brașov

▮ HOTĂRÎREA nr. 23 Din 29.05.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.983.643,19 cu o maturitate de 10 ani.

▮ HOTĂRÎREA nr. 56 Din 30.12.2019 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Mândra

▮ Regulamentul de organizare si funcționare al serviciului voluntar pentru situații de urgență de la Comuna Mândra

▮ ANEXĂ LA HOTĂRÎREA nr. 55 Din 30.12.2019 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2020 in comuna Mândra

▮ HOTĂRÎREA nr. 55 Din 30.12.2019 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2020 in comuna Mândra

▮ HOTĂRÎREA nr. 54 Din 30.12.2019 privind aprobarea retelei scolare in Comuna Mândra, care va functiona in anul scolar 2020 – 2021

▮ HOTĂRÎREA nr. 53 Din 30.12.2019 privind declararea apartenenţei la domeniul public al Comunei Mândra a unor bunuri imobile şi aprobării înscrierii acestora în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea comunei Mândra – domeniul public

▮ ANEXĂ LA HOTĂRÎREA nr. 52 Din 30.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Local al Comunei Mândra

▮ HOTĂRÎREA nr. 52 Din 30.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Local al Comunei Mândra

▮ HOTĂRÎREA nr. 51 Din 30.12.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Mândra

▮ HOTĂRÎREA NR. 50 din 04.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul IV, anul 2019

▮ HOTĂRÎREA NR. 49 din 27.11.2019 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 4103 din 12.12.2005

▮ HOTĂRÎREA NR. 48 din 27.11.2019 privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de concesiune nr. 4102 din 12.12.2005

▮ ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR. 47 din 27.11.2019 – Regulamentul de organizare si funcționare al serviciului voluntar pentru situații de urgență de la Comuna Mândra

▮ HOTĂRÎREA NR. 47 din 27.11.2019 privind reorganizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă din Comuna Mândra

▮ HOTĂRÎREA NR. 46 din 31.10.2019 privind participarea Comunei Mândra la constituirea Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara” ITI Microregiunea Țara Făgărașului”

▮ HOTĂRÎREA NR. 45 din 31.10.2019 privind stabilirea echipei mobile pentru intervenţie de urgenţă în cazurile de violenţă domestică din Comuna Mândra

▮ ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR. 44 din 31.10.2019 privind declararea apartenenţei la domeniul public al Comunei Mândra a unor bunuri imobile şi aprobării înscrierii acestora în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea comunei Mândra – domeniul public

▮ HOTĂRÎREA NR. 44 din 31.10.2019 privind declararea apartenenţei la domeniul public al Comunei Mândra a unor bunuri imobile şi aprobării înscrierii acestora în evidențele de publicitate imobiliară, în proprietatea comunei Mândra – domeniul public

▮ HOTĂRAREA NR. 43 din 26.09.2019 privind participarea Comunei Mândra la constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA” ITI Microregiunea Țara Făgărașului”

▮ HOTĂRAREA NR. 42 din 26.09.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mândra in Consiliul de Administratie al unităţii de învăţământ de nivel gimnazial din Comuna Mândra

▮ HOTĂRAREA NR. 41 din 26.09.2019 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unei părţi din imobilul situat în satul Ileni, Comuna Mândra

▮ HOTĂRAREA NR. 40 din 26.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019

▮ HOTĂRAREA NR. 39 din 26.09.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Mândra

▮ HOTĂRÂREA NR. 38 din 30.08.2019 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit de lemn de foc pentru lăcăşurile de cult din Comuna Mândra 2019-08-30

▮ HOTARAREA NR. 37 din 30.08.2019 privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra 2019-08-30

▮ HOTĂRÂREA NR. 36 din 30.08.2019 privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019, cu suma de 8.000 lei 2019-08-30

▮ HOTĂRÂREA NR. 35 din 20.08.2019 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase şi a preţului de pornire la licitaţie a unor partizi din fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra 2019-08-20

▮ HOTARAREA NR. 34 din 20.08.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2019-08-20

▮ HOTĂRÂREA NR. 33 din 12.08.2019 privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019, cu suma de 1.006.692,40 lei 2019-08-12

▮ HOTĂRÂREA NR. 32 din 12.08.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2019-08-12

▮ HOTĂRÂREA NR 31 din 31.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019 2019-07-31

▮ HOTĂRÂREA NR 30 din 31.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019 2019-07-31

▮ HOTĂRÂREA NR 29 in 31.07.2019 privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019, cu suma de 1.513.006,63 lei 2019-07-31

▮ HOTĂRÂREA NR 28 din 28.06.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019 2019-06-28

▮ HOTĂRÂREA NR 27 din 28.06.2019 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor 2019-06-28

▮ HOTĂRÂREA NR 26 din 28.06.2019 privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2019, cu suma de 13.716.270 lei 2019-06-28

▮ HOTĂRÂREA NR 25 din 28.06.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2019-06-28

▮ HOTĂRÂREA NR 24 din 07.06.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul II, anul 2019 2019-06-07

▮ HOTĂRÂREA NR 23 din 31.05.2019 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru SC APĂ CANAL SIBIU SA şi aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice 2019-05-31

▮ HOTĂRÂREA NR. 22 din 31.05.2019 privind aprobarea modificării Hotărîrii Consiliului Local al Comunei Mândra nr. 1 din 08.01.2019 2019-05-31

▮ HOTĂRÂREA NR. 21 din 10.05.2019 privind aprobarea modificării Hotărîrii Consiliului Local Mândra nr. 58 din 19.12.2018 2019-05-10

▮ HOTĂRÂREA NR. 20 din 24.04.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Mândra 2019-04-24

▮ HOTĂRÂREA NR. 19 din 24.04.2019 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020 2019-04-24

▮ HOTĂRÂREA NR 18 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2019 2019-04-24

▮ HOTĂRÂREA NR 17 din 12.04.2019 privind stabilirea încetării contractului de închiriere înregistrat cu nr. 1342/24.04.2009 2019-04-12

▮ HOTĂRÂREA NR 16 din 29.03.2019 privind aprobarea plafonului minim al al obligaţiilor fiscale restante la bugetul local al Comunei Mândra de către persoanele fizice şi juridice în vederea publicării 2019-03-29

▮ HOTĂRÂREA NR. 15 din 29.03.2019 privind aprobarea vînzarii imobil inscris in C.F. nr. 103736 Mândra, nr. cadastral 103736, situat in intravilanul satului Ileni, comuna Mândra, proprietate privata a comunei Mândra 2019-03-29

▮ HOTĂRÂREA NR 14 din 29.03.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2019-02-28

▮ HOTĂRÂREA NR 13 din 28.02.2019 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă lui Căldărar Petru, în vederea refacerii locuinţei în urma unui incendiu 2019-02-28

▮ HOTĂRÂREA NR 12 din 28.02.2019 privind aprobarea contractului de administrare a fondului forestier proprietate publică a Comunei Mândra 2019-02-28

▮ HOTĂRÂREA NR 11 din 28.02.2019 privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2019-02-28

▮ HOTĂRÂREA NR 10 din 14.02.2019 privind aprobarea Devizului general si Indicatorilor Tehnico-economici privind Proiectul „Reţele de canalizare si apa, racorduri si branşamente in comuna Mandra, jud. Braşov” 2019-02-14

▮ HOTĂRÂREA NR. 9 din 14.02.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate în Comuna Mândra 2019-02-14

▮ HOTĂRÂREA NR. 8 din 31.01.2019 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, a volumului de masă lemnoasă, care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra şi a preţului de vînzare directă al lemnului fasonat 2019-01-31

▮ HOTĂRÂREA NR. 7 din 31.01.2019 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase şi a preţului de pornire la licitaţie a unor partizi din fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra 2019-01-31

▮ HOTĂRÂREA NR. 6 din 31.01.2019 privind aprobarea scutirii de la plata taxei de paza pentru anul 2019 a persoanelor incadrate cu contract de voluntariat, conform H.G. nr. 1579/2005, in cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta Mândra şi acordarea compensaţiei pentru timp efectiv lucrat 2019-01-31

▮ HOTĂRÂREA NR. 5 din 31.01.2019 privind aprobarea reţelei şcolare in Comuna Mândra, care va funcţiona in anul şcolar 2019-2020 2019-01-31

▮ HOTĂRÂREA NR. 4 din 31.01.2019 privind aprobarea completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare în Comuna Mândra 2019-01-08

▮ HOTĂRÂREA NR. 3 din 31.01.2019 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra 2019-01-08

▮ HOTĂRÂREA NR. 2 din 31.01.2019 privind aprobarea contului de incheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2018 2019-01-08

▮ HOTĂRÂREA NR. 1 din 08.01.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 2019-01-08