Comunicat de presă – PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Comuna Mândra, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului C10 I3-2769 cu titlul „Reabilitare moderată a imobilului situat în comuna Mândra, loc. Mândra, nr. 364, CF 100313 Mândra, județul Brașov”. Proiectul este implementat în comuna Mândra, conform contractului de finanțare nr.12396 din 31.01.2023 în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Runda 2 aferent componentei C10 – Fondul local, Operațiunea I3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ – teritoriale.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea moderată a sediului primăriei.

Valoarea totală a proiectului este de 2.165.121,60 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.819.429,92 lei și valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 345.691,68 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând de la data de 31.02.2023, respectiv până la data de 31.01.2025.

Persoană de contact: MORAR EMIL
Date de contact: Tel: 0766410960 E-mail: emyl_cnrn@yahoo.com
Website: https://www.comunamandra.ro