Plan Parcelar

Anunţ prealabil – publicare plan parcelar şi tabel parcelar

Plan ParcelarPrimarul Comunei Mândra anunţă publicarea planului parcelar şi a tabelului parcelar întocmite pentru tarla 66, parcelele A1764, A1780, A1778.

Acestea vor fi afişate pentru o perioada de 60 zile, începînd cu data de 22.04.2020 la sediul Comunei Mândra şi pe pagina proprie de internet www.comunamandra.ro. Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formulează şi se depun la sediul Primarie Comunei Mândra în termen de 60 zile de la data publicării şi vor fi însoţite de documente doveditoare.

Primar
Taflan Ioan – Şerban

Tabel Parcelar

Plan Parcelar