Anunț organizare concurs – personal contractual, consilier, grad II – compartiment administrativ

COMUNA MÂNDRA, județul BRASOV, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post temporar vacant de natură contractuală în baza art. 14 și 18 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
– personal contractual, consilier, grad II- compartiment administrativ

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 27.04.2023, ora 09:00, Primaria comunei Mândra.
Perioada de depunere a dosarelor 07.04.2023-24.04.2023.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Afișare rezultate selecție: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor;

Click aici pentru a descărca formularul de înscriere, în format PDF.

Click aici sau pe imaginea de mai jos pentru a descărca documentul integral, în format PDF.