Anunț: campanie de informare publică – înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

SC TOTAL BUSINESS LAND SRL în calitate de prestator în cadrul contractului nr. 38200/20.07.2022 având ca obiect “ Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Mândra”.

Vă informăm că în data de 09.09.2022 ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Mândra, județul Brașov, se realizează campania de informare publică cu participarea reprezentanților societății prestatoare, a instituțiilor publice și a persoanelor interesate.