Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
52 / 2017 Privind prelungirea perioadei de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2017-08-30
51 / 2017 Privind aprobarea prelungirii contractului de servicii de salubrizare pe o perioadă de 2 luni pînă la definitivarea procedurilor de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare 2017-08-30
50 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare, a studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de colectare - transport deşeuri menajere şi a caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de salubrizare în Comuna Mândra 2017-08-30
49 / 2017 Privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investiţiei „Amenajarea drumuri de exploatatie agricola, comuna Mandra, judeţul Braşov” 2017-08-22
48 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2017 2017-08-22
47 / 2017 Privind aprobarea utilizarea sumei de 338.696,85 lei din excedentul bugetar al anului 2016 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 2017-08-22
46 / 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2017-08-22
45 / 2017 Privind aprobarea participării comunei Mandra Ia Programul naţional de dezvoltarea locala conform OUG nr.28/2013 si efectuarea investiţiei „ Modernizare DC66 Mandra-Sona-Fagaras ( km 3+570 - km 9+781 ), comuna MANDRA”, judeţul Braşov ” 2017-08-10
44 / 2017 Privind aprobarea modificării proiectului tehnic şi a actelor subsecvente privind Proiectul „Amenajare drumuri de exploataţie agricolă in comuna Mandra, jud. Braşov” 2017-08-10
43 / 2017 Privind aprobarea utilizarea sumei de 338.696,85 lei din excedentul bugetar al anului 2016 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare şi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare 2017-08-10
42 / 2017 Privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2017, cu suma de 150.148,85 lei 2017-07-31
41 / 2017 Privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei din Comuna Mândra cu produse alimentare raţionalizate in caz de mobilizare sau război 2017-07-31
40 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2017 2017-07-31
39 / 2017 Privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra şi indemnizaţiei lunare a consilierilor locali membrii ai Consiliului Local al Comunei Mândra 2017-07-31
38 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2017 2017-07-21
Înapoi