Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
25 / 2017 Privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2017-03-29
24 / 2017 Privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2017 2017-03-29
23 / 2017 Privind aprobarea utilizarea sumei de 338.696,85 lei din excedentul bugetar al anului 2016 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 2017-03-29
22 / 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2017-03-29
21 / 2017 Privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice si a indicatorilor tehnico - economici aferenţi, privind cheltuielile necesare realizării proiectului „ MODERNIZARE DC 67, DN 1 - RAUSOR - ILENI, comuna MANDRA, jud. BRAŞOV " 2017-03-27
20 / 2017 Privind aprobarea implementării proiectului «MODERNIZARE DC 67, DN 1 - RAUSOR - ILENI, comuna MANDRA, jud. BRAŞOV » 2017-03-27
19 / 2017 Privind aprobarea devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico - economici aferenţi, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiţie Construire corp clădire Scoală Generală şi Grădiniţă Ileni - Sala multifuncţională, Comuna Mândra, judeţ Braşov 2017-03-16
18 / 2017 Privind aprobarea devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico - economici aferenţi, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiţie Modernizare drum vicinal 1, Biserică, sat Mândra, Comuna Mândra, judeţ Braşov 2017-03-16
17 / 2017 Privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico - economici aferenţi, actualizat pentru rest de executat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie Modernizare drum comunal DC 66 Mândra - Şona - Făgăraş, Comuna Mândra, judeţ Braşov 2017-03-16
16 / 2017 Privind aprobarea valorii totale actualizate a lucrării “Modernizare drum comunal DC 66A Mândra - Toderita, comuna Mândra, judeţ Braşov”, a valorii lucrărilor executate, a valorii de lucrări rest de realizat si a indicatorilor tehnico - economici aferenţi acestei valori 2017-02-27
15 / 2017 Aprobarea încheierii unui contract de servicii de salubrizare pe o perioadă de 6 luni pînă la definitivarea procedurilor de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare 2017-02-27
14 / 2017 Privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice 2017-02-27
13 / 2017 Privind organizarea, funcţionarea şi exercitarea auditului public intern în sistem de cooperare 2017-02-27
12 / 2017 Privind aprobarea organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra 2017-02-27
11 / 2017 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si Indicatorilor Tehnico-economici privind Proiectul „Reţele de canalizare si apa, racorduri si branşamente in comuna Mandra, jud. Braşov” 2017-01-30
Înapoi