Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
41 / 2017 Privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei din Comuna Mândra cu produse alimentare raţionalizate in caz de mobilizare sau război 2017-07-31
40 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2017 2017-07-31
39 / 2017 Privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra şi indemnizaţiei lunare a consilierilor locali membrii ai Consiliului Local al Comunei Mândra 2017-07-31
38 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2017 2017-07-21
37 / 2017 Privind aprobarea încetării participării ca asociat al Comunei Mândra în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Eco - Salub” 2017-06-29
36 / 2017 Privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra 2017-06-29
35 / 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2017-06-29
34 / 2017 Privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul II, anul 2017, cu suma de 1.286.383,44 lei 2017-06-23
33 / 2017 Privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra 2017-05-29
32 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul II, anul 2017 2017-05-29
31 / 2017 Privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Mândra 2017-05-19
30 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul II, anul 2017 2017-05-19
29 / 2017 Privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Mândra 2017-04-28
28 / 2017 Privind aprobarea actualizării numelui proprietarului imobilului înscris in C.F. nr. 102730 Mândra, nr. top 130/2/2/5/7 2017-04-27
27 / 2017 Privind aprobarea cumpărării imobilului inscris in C.F. nr. 101039 Mândra, nr. cadastral 101039 situat in extravilanul localităţii Rîuşor, comuna Mândra, judeţ Braşov 2017-04-27
Înapoi