Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
12 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 12 din 21.02.2018 privind aprobarea acordului de Parteneriat intre Comuna Mândra si Asociaţia Procult Mărgineni 2018-02-21
11 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 11 din 21.02.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2018-02-21
10 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 10 din 25.01.2018 privind aprobarea cofinanţării proiectului ’’Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată , din regiunea Sibiu - Braşov, în perioada 2014 - 2020 ” 2018-01-25
9 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 9 din 25.01.2018 privind aprobarea prelungirii perioadei de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2018-01-25
8 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 8 din 25.01.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii de salubrizare pe o perioadă de 1 lună pînă la definitivarea procedurilor de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare 2018-01-25
7 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 7 din 25.01.2018 privind aprobarea reţelei şcolare in Comuna Mândra, care va funcţiona in anul şcolar 2018-2019 2018-01-25
6 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 6 din 25.01.2018 privind aprobarea scutirii de la plata taxei de paza pentru anul 2018 a persoanelor încadrate cu contract de voluntariat, conform H.G. nr. 1579/2005, in cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenta Mândra şi acordarea compensaţiei pentru timp efectiv lucrat 2018-01-25
5 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 5 din 25.01.2018 privind aprobarea organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra 2018-01-25
4 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 4 din 25.01.2018 privind aprobarea utilizării sumei de 1.343.851,55 lei din excedentul bugetar al anului 2017 ca sursă de finanţare a secţiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiţii ’’MODERNIZARE DC 67, DN 1 - RIUSOR - ILENI, COMUNA MANDRA, JUD. BRAŞOV” 2018-01-25
3 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 3 din 25.01.2018 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 2018-01-25
2 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 2 din 15.01.2018 privind aprobarea utilizării sumei de 90.265 lei din excedentul bugetar al anului 2017 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare 2018-01-09
1 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 1 din 09.01.2018 privind aprobarea utilizării sumei de 226.700 lei din excedentul bugetar al anului 2017 pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare 2018-01-09
86 / 2017 HOTĂRÂREA NR. 86 din 21.12.2017 privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul IV, anul 2017, cu suma de 42.000 lei 2017-12-21
85 / 2017 HOTĂRÂREA NR. 85 din 21.12.2017 privind aprobare documentaţie Plan urbanistic zonal pentru “înfiinţare activităţi servicii întreţinere şi reparat autovehicule” beneficiar VLAD SANDRA MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA 2017-12-21
84 / 2017 HOTĂRÂREA NR. 84 din 21.12.2017 privind aprobarea dizolvării şi lichidării Asociaţiei „Codrii Făgăraşului” 2017-12-21
Înapoi