Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
27 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 27 din 14.05.2018 privind accesul fără perceperea de taxe la obiectivul de investiţii „Amenajarea drumuri de exploatatie agricola, comuna Mandra, judeţul Braşov”, finanţat prin FEADR, pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiţiei 2018-05-14
26 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 26 din 14.05.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2018-05-14
25 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 25 din 05.04.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul II, anul 2018 2018-04-05
24 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 24 din 05.04.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2018-04-05
23 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 23 din 29.03.2018 privind aprobarea completării şi modificării Hotărîrii Consiliului Local al Comunei Mândra nr. 48 din 26.11.2013 2018-03-29
22 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 22 din 29.03.2018 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, a volumului de masă lemnoasă, care se recoltează în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra şi a preţului de vînzare directă al lemnului fasonat 2018-03-29
21 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 21 din 29.03.2018 privind aprobarea prelungirii perioadei de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2018-03-29
20 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 20 din 29.03.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii de salubrizare pe o perioadă de 2 luni avînd în vedere contestarea rezultatului procedurii de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare 2018-03-29
19 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 19 din 29.03.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2018-03-29
18 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 18 din 22.03.2018 privind aprobarea utilizării sumei de 1.772.813,12 lei din excedentul bugetar al anului 2017 ca sursă de finanţare a secţiunii de dezvoltare pentru anul 2018 2018-03-22
17 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 17 din 08.03.2018 privind aprobarea închirierii terenului agricol izlaz comunal proprietate privata a Comunei Mândra 2018-03-08
16 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 16 din 08.03.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2018 2018-03-08
15 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 15 din 28.02.2018 privind aprobarea vînzării directe a unei cantităţi de 50 mc lemn fasonat cu diametrul mai mare de 24 cm unei persoane fizice, din fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra 2018-02-28
14 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 14 din 28.02.2018 privind aprobarea prelungirii perioadei de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2018-02-28
13 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 13 din 28.02.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii de salubrizare pe o perioadă de 1 lună pînă la definitivarea procedurilor de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare 2018-02-28
Înapoi