Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
71 / 2017 Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Mândra 2017-10-31
70 / 2017 Privind aprobarea tarifului de începere a licitaţiei de prestării servicii de exploatare pentru masă lemnoasă fasonată care se recoltează din fondul forestier proprietate publica al Comunei Mândra 2017-10-31
69 / 2017 Privind prelungirea perioadei de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2017-10-31
67 / 2017 Privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul IV, anul 2017, cu suma de 270.511,48 lei 2017-10-31
66 / 2017 Privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul IV, anul 2017, cu suma de 1.588.383 lei 2017-10-31
65 / 2017 Privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investiţiei „Amenajarea drumuri de exploatatie agricola, comuna Mandra, judeţul Braşov” 2017-10-20
64 / 2017 Privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul IV, anul 2017, cu suma de 20.000 lei 2017-10-10
63 / 2017 Privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul IV, anul 2017, cu suma de 631.353,86 lei 2017-10-10
62 / 2017 Privind aprobarea valorii de investiţie şi a solicitării scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului pentru proiectul „MODERNIZARE DC 67, DN1 - RÂUŞOR - ILENI, COMUNA MÂNDRA, JUD. BRAŞOV” 2017-10-04
61 / 2017 Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publica a bunului imobil înscris in C.F. nr. 102939 Mândra, nr. cadastral 102939, situat in intravilanul satului Mândra, comuna Mândra, proprietate privata a comunei Mândra 2017-09-26
60 / 2017 Privind stabilirea salariului de bază aferent unei funcţii de execuţie contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra 2017-09-26
59 / 2017 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mândra in Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ de nivel gimnazial din Comuna Mândra 2017-09-26
58 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2017 2017-09-26
57 / 2017 Privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2017, cu suma de 25.000 lei 2017-09-26
56 / 2017 Privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra 2017-09-26
Înapoi