Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
19 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 19 din 24.04.2019 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020 2019-04-24
18 / 2019 HOTĂRÂREA NR 18 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2019 2019-04-24
42 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 42 din 30.08.2018 privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2018, cu suma de 90.000 lei 2018-08-30
41 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 41 din 27.07.2018 privind aprobarea prelungirii perioadei de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2018-07-27
40 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 40 din 27.07.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii de salubrizare avînd în vedere contestarea rezultatului procedurii de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare 2018-07-27
39 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 39 din 27.07.2018 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase şi a preţului de pornire la licitaţie a unor partizi din fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra 2018-07-27
38 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 38 din 24.07.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul III, anul 2018 2018-07-24
37 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 37 din 28.06.2018 privind aprobarea prelungirii perioadei de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2018-06-28
36 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 36 din 28.06.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii de salubrizare pe o perioadă de 1 lună avînd în vedere contestarea rezultatului procedurii de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare 2018-06-28
35 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 35 din 28.06.2018 privind aprobarea transformării Asociaţiei „Centrul Regional pentru Dezvoltarea Durabila si Promovarea Turismului - Tara Făgăraşului” in Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitara Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului - Tara Făgăraşului 2018-06-28
34 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 34 din 28.06.2018 privind aprobarea dezlipirii în 3 loturi a imobilului înscris în C.F. nr. 101039, nr. cadastral 101039, proprietate privată a Comunei Mândra 2018-06-28
33 / 2018 HOTĂRÂREA NR 33 din 28.06.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2018-06-28
32 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 32 din 30.05.2018 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru SC APĂ CANAL SIBIU SA şi aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice 2018-05-30
31 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 31 din 30.05.2018 privind aprobarea vînzarii imobil inscris in C.F. nr. 103307 Mândra, nr. cadastral 103307, situat in intravilanul satului Ileni, comuna Mândra, proprietate privata a comunei Mândra 2018-05-30
30 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 30 din 30.05.2018 privind aprobarea prelungirii perioadei de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2018-05-30
Înapoi