Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
61 / 2018 HOTĂRÂREA NR 61 din 27.12.2018 privind aprobarea dezlipirii în 3 loturi a mobilului înscris în C.F. nr. 102442, nr. cadastral 102442, proprietate privată a Comunei Mândra 2018-12-27
60 / 2018 HOTĂRÂREA NR 60 din 27.12.2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2019 in comuna Mândra 2018-12-27
59 / 2018 HOTĂRÂREA NR 59 din 27.12.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2018-12-27
58 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 58 din 19.12.2018 privind aprobarea devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico - economici aferenţi, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiţie Modernizare drum vicinal 1, Biserică, sat Mândra, Comuna Mândra, judeţ Braşov 2018-12-19
57 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 57 din 19.12.2018 privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul IV, anul 2018, cu suma de 650.000 lei 2018-12-19
56 / 2018 HOTĂRÂREA NR 56 din 17.12.2018 privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul IV, anul 2018, cu suma de 153.000 lei 2018-12-17
55 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 55 din 29.11.2018 privind stabilirea procentului de calcul al fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate publică a Comunei Mândra 2018-11-29
54 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 54 din 29.11.2018 privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul IV, anul 2018, cu suma de 1.979.930 lei 2018-11-29
53 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 53 din 29.11.2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra şi aprobare a Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare 2018-11-29
52 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 52 din 29.11.2018 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2019 2018-11-29
51 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 51 din 26.10.2018 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase şi a preţului de pornire la licitaţie a unor partizi din fondul forestier proprietate publică al Comunei Mândra 2018-10-26
50 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 50 din 26.10.2018 privind aprobare prelungirii valabilitati Planului Urbanistic General al Comunei Mândra 2018-10-26
49 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 49 din 26.10.2018 privind aprobarea prelungirii perioadei de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2018-10-26
48 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 48 din 03.10.2018 privind aprobarea suplimentării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul IV, anul 2018, cu suma de 220.000 lei 2018-10-03
47 / 2018 HOTĂRÂREA NR. 47 din 27.09.2018 privind aprobarea prelungirii perioadei de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2018-09-27
Înapoi