Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
33 / 2017 Privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Mândra 2017-05-29
32 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul II, anul 2017 2017-05-29
31 / 2017 Privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Mândra 2017-05-19
30 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mândra pe trimestrul II, anul 2017 2017-05-19
29 / 2017 Privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Mândra 2017-04-28
28 / 2017 Privind aprobarea actualizării numelui proprietarului imobilului înscris in C.F. nr. 102730 Mândra, nr. top 130/2/2/5/7 2017-04-27
27 / 2017 Privind aprobarea cumpărării imobilului inscris in C.F. nr. 101039 Mândra, nr. cadastral 101039 situat in extravilanul localităţii Rîuşor, comuna Mândra, judeţ Braşov 2017-04-27
26 / 2017 Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publica a bunului imobil reprezentînd casa pastorului, situat in sat Rîusor, nr. 165 E, Comuna Mândra, proprietate privata a comunei Mândra 2017-03-29
25 / 2017 Privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi persoanele juridice din Comuna Mândra 2017-03-29
24 / 2017 Privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2017 2017-03-29
23 / 2017 Privind aprobarea utilizarea sumei de 338.696,85 lei din excedentul bugetar al anului 2016 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 2017-03-29
22 / 2017 Privind alegerea preşedintelui de şedinţa al Consiliului local Mândra 2017-03-29
21 / 2017 Privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice si a indicatorilor tehnico - economici aferenţi, privind cheltuielile necesare realizării proiectului „ MODERNIZARE DC 67, DN 1 - RAUSOR - ILENI, comuna MANDRA, jud. BRAŞOV " 2017-03-27
20 / 2017 Privind aprobarea implementării proiectului «MODERNIZARE DC 67, DN 1 - RAUSOR - ILENI, comuna MANDRA, jud. BRAŞOV » 2017-03-27
19 / 2017 Privind aprobarea devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico - economici aferenţi, pentru cheltuielile necesare obiectivului de investiţie Construire corp clădire Scoală Generală şi Grădiniţă Ileni - Sala multifuncţională, Comuna Mândra, judeţ Braşov 2017-03-16
Înapoi